Samen opvoeden

Hoofdstuk 12

Ieder kind telt mee 

Jan Bekker

Websites

www.vng.nl/onderwerpenindex/jeugd/jeugdhulp/beleidsplannen-jeugd-sociaal-domein
Deze site van de Vereniging voor Nederlandse Gemeenten biedt onder meer inzicht in een aantal lokale beleidsplannen voor jeugdbeleid. Eén van die beleidsplannen is de Rotterdamse beleidsnota Rotterdam groeitGroei in de stad: de uitdagingen van grootstedelijk jeugdbeleid, het nieuw Rotterdams jeugdstelsel – beleidsplan 2015-2022.

www.vng.nl/producten-diensten/diensten/ondersteunings-team-decentralisaties
Een site van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) ter ondersteuning van gemeenten bij de decentralisatie van - onder meer - jeugdzorg.

www.voordejeugd.nl
Een site van de rijksoverheid over de recente stelselwijziging jeugd.

Audiovisueel materiaal

Transitie jeugdbeleid
www.youtube.com/watch?v=OiwlBD67LOU

Promotiefilm Zoeterwoude over jeugdbeleid

www.youtube.com/watch?v=03LxU_4dK1U

Aanvullende literatuur

Bekker, J.M. et al. (2015). De pedagoog in de spotlights. Opvoedingsidealen vanuit verschillende contexten. Amsterdam: SWP.
Bekker, J.M. & Witte, G.T. (2014). Jeugdbeleid in transitie. Bussum: Coutinho.
Deen, C., et al. (2014). Startdossier Kansen en risico’s in de verbinding onderwijs-jeugdbeleid. Een internationale verkenning en Nederlandse reflectie. Utrecht: NJi.
Hermanns, J. (2013). Een pedagogische lente. Lezing VBSP-congres 2013 Woudschoten. Zie www.vbsp.nl (site van de Vereniging tot Bevordering van de Studie der Pedagogiek).
Witte, G.T. (2012). Perspectiefgerichte en talentgedreven welzijnszorg. Werken aan de rafelrand (openbare les). Rotterdam: Rotterdam University Press.