Samen opvoeden

Hoofdstuk 10

Hoezo beperkt? 

Dick Oudenampsen

Websites

www.bosk.nl
De BOSK is de vereniging van mensen met een aangeboren lichamelijke beperking en het kenniscentrum van ervaringsdeskundigen.

www.kindenziekenhuis.nl
De Stichting Kind en Ziekenhuis is de patiënten- en consumentenorganisatie voor kinderen in de zorg.

www.ncj.nl
De site van het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid, voor professionals in de jeugdgezondheidszorg, ouders en beleidsmakers.

www.volksgezondheidenzorg.info
Informatie over ziekten, gezondheid, zorg en kosten, gemaakt door medewerkers van het RIVM en anderen.

Audiovisueel materiaal

www.youtube.com/watch?v=5YNe7sbxja8
Een film van Kies Beter over het leven met een gehandicapt kind. Er worden drie gezinnen in beeld gebracht.

www.youtube.com/watch?v=pIvfCGB5Iw8
De journaliste Annemarie Haverkamp wordt moeder van een meervoudig gehandicapt kind en schreef er een boek over: Dolgelukkig zijn wij. In dit filmpje (2010) licht zij haar ervaringen toe.

www.youtube.com/watch?v=1jk1koD4dww
Hoe leer je een kind van 9 jaar met het Angelmansyndroom, dat niet kan praten, toch te communiceren? Dit filmpje brengt het leven van een gezin met twee gezonde kinderen en één kind met een zware beperking in beeld (2013).

Aanbevolen literatuur

Bakker, R., Engwerda, M. & J. Bootsma (2014). Zorgen over, zorgen voor. De leerlingen met chronische of langdurige ziekte. Den Haag: Ziezon.
Kind en Ziekenhuis, V&VN Kinderverpleegkunde, Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (2014). Samen op weg naar gezonde zorg voor ernstig zieke kinderen. Utrecht: Kind en Ziekenhuis.
Kind en Ziekenhuis (2013). Ernstig zieke kinderen hebben recht op gezonde zorg. Utrecht: Kind en Ziekenhuis.
Last, B.F. (2006). Opgroeien met een chronische ziekte. Oratie Vrije Universiteit. Amsterdam: Vrije Universiteit.
Rademakers, J. (2014). Kennissynthese: gezondheidsvaardigheden: niet voor iedereen vanzelfsprekend. Utrecht: Nivel.