Samen opvoeden

Hoofdstuk 3

Partnerschap in opvangen en opvoeden 

Josette Hoex

Websites

Voor informatie over wet- en regelgeving:
www.minszw.nl
www.minvws.nl
www.vng.nl

Voor een overzicht van alle formele kinderopvangaanbieders in Nederland:
www.landelijkregisterkinderopvang.nl

Voor informatie uit en over de branche, belangenorganisaties en arbeidssituatie in de kinderopvang:
www.fnv.nl
www.mogroep.nl
www.kinderopvang.nl
www.kinderopvangtotaal.nl
www.fcb.nl
www.boink.info

Voor informatie over (onderzoek naar) pedagogische kwaliteit en werkontwikkeling in de kinderopvang:
www.stichtingbkk.nl
www.pedagogischkader.nl
www.nji.nl/kinderopvang
www.nji.nl/Brede-school---pedagogische-kwaliteit-Beleid-Ontwikkelingen
www.nji.nl/Voor--en-vroegschoolse-educatie-(vve)
www.alert4you.nl
www.kinderopvangonderzoek.nl/drupal/content/kwaliteitspeilingen-ncko
www.kohnstamminstituut.uva.nl
www.beleidsplanvoordejeugd.nl/voorbeelden/amhk
www.vng.nl/onderwerpenindex/maatschappelijke-ondersteuning/veilig-thuis
www.struin.nl

Voor informatie over de inspectie:
www.ggdghor.nl/organisatie/Projecten/toezicht-kwaliteit-kinderopvang

Audiovisueel materiaal

Aan het boek Interactievaardigheden. Een kindvolgende benadering (Strik, A. & Schoemaker, J., 2014, Amsterdam: Reed Business Education) is een e-book toegevoegd met toegang tot een ‘cloud’ met onder andere beeldmateriaal. De toegangscode staat in het boek.

Aanvullende literatuur

Literatuur

Zie www.swpbook.com en www.reedbusinesseducation.nl voor een reeks (hand)boeken over kinderopvang.

Tijdschriften

www.kiddo.net
Een tijdschrift voor iedereen die werkzaam is in de kinderopvang.

Beleid Bestuur Management & Pedagogiek in de kinderopvang/BBMP
PIP/Pedagogiek in praktijk

www.swpbook.com

Management Kinderopvang en Kinderopvang
www.reedbusinesseducation.nl