Samen opvoeden

Hoofdstuk 6

Problemen met opgroeien en opvoeden 

Joris van Veen

Websites

 

Audiovisueel materiaal

Transitie jeugdzorg video
www.youtube.com/watch?v=l-CK6Hd1rLE
Filmpje over de transitie van de jeugdzorg.

Transitie jeugdzorg
www.youtube.com/watch?v=f0reFSe3BTg
Filmpje over de transitie van de jeugdzorg, maar dan aan de hand van drie casussen.

Kinderen van de rekening
www.npo.nl/kinderen-van-de-rekening/POMS_S_NTR_124295
Serie portretten van jongeren in de jeugdzorg, opgenomen in de omgeving van Den Haag met medewerking van de Stichting Jeugdformaat.

Entréa Gezin Centraal
www.youtube.com/watch?v=cyb7aPzv7Qw
Reportage over ambulant hulpverlener Raoul Cremers van de organisatie Entréa, organisatie voor jeugdzorg in Gelderland-Zuid, die een gezin begeleidt waar een van de kinderen de diagnose Asperger heeft.

Entréa behandelgroep voor jongeren (12-15 jaar)
www.youtube.com/watch?v=U8w994cXo2s
Filmpje over een behandelgroep voor jongeren (12-15 jaar) van Entréa.

Aanvullende literatuur

  • Baecke, J.A.H., Boer, R. de, Bremmer, P.J.J. et al. (2009). Wet op de jeugdzorg. Eindrapport. Den Haag: BMC Advies Management. Te downloaden van: www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2009/11/18/evaluatie-wet-op-de-jeugdzorg-2.html
  • Bekker, J. & Witte, T. (2014). Jeugdbeleid in transitie: De rol en invloed van sociale professionals op politiek-bestuurlijke beleidsvorming. Bussum: Coutinho.
  • Bolt, A. & Zijden, Q. van der (2015). 1Gezin1plan. Handboek voor de praktijk (1e druk). Amsterdam: SWP.
  • Hermanns, J. (2009). Het wraparound care model en de vraag naar nieuwe jeugdzorgprofessionals. In J. Gerris & R. Engels, Professionele kwaliteit in jeugdzorg en jeugdzorgonderzoek (pp. 85-98). Assen: Koninklijke Van Gorcum.
  • Hermanns, J. (2009). Het opvoeden verleerd. Amsterdam: Universiteit van Amsterdam.
  • Horst, W. ter (1999). Het herstel van het gewone leven. Houten: Bohn Stafleu Van Loghem.
  • Turnell, A. & Edwards, S. (2009). Veilig opgroeien: De oplossingsgerichte aanpak Signs of Safety in jeugdzorg en kinderbescherming. Houten: Bohn Stafleu van Loghum. Is ook als e-book beschikbaar.
  • Uittenbogaard, B.P. (red.) (2010). Werken met multiprobleemhuishoudens. Utrecht: ThiemeMeulenhoff.