Samen opvoeden

Hoofdstuk 11

Je bent zo mooi anders dan ik 

Lisa van den Heuvel

Websites

Websites van instellingen
www.invra.nl
Bureau Invra ziet het als zijn taak producten en diensten te ontwikkelen die erop gericht zijn mensen in hun kracht te brengen.
www.kennispleingehandicaptensector.nl
Het Kennisplein Gehandicaptensector geeft professionals in de sector gehandicaptenzorg de kans elkaar te ontmoeten en hun kennis en ervaring uit te wisselen. Fysiek, tijdens bijeenkomsten en digitaal.
www.klik.org
Online platform voor werkers in de gehandicaptenzorg.
www.lotjeenco.nl
Lotje & Co is een netwerk voor ouders van zorgintensieve kinderen.
www.mee.nl
Cliëntondersteuning voor mensen met een beperking (22 organisaties in Nederland). Bij zorgaanbieders en organisaties als MEE kun je vaak ook op de site al terecht voor informatie over methodieken en beschrijvingen van specifieke doelgroepen.
www.vgn.nl
Vereniging gehandicaptenzorg Nederland is de brancheorganisatie die opkomt voor de belangen van aanbieders in de gehandicaptenzorg.
www.vilans.nl
Vilans is het kenniscentrum voor langdurige zorg.

Online informatie over gehandicaptenzorg, stoornissen en beperkingen
www.canongehandicaptenzorg.nl
Project waarbij de geschiedenis van de gehandicaptenzorg in beeld wordt gebracht.
hollandsemeesters.cce.nl/?p=1726
Over de publicaties van Anton Došen, expert op het gebied van de ontwikkeling van zwakzinnige kinderen met psychische en gedragsstoornissen.
www.kennispleingehandicaptensector.nl
Digitaal kennisplatform gehandicaptenzorg.
www.platformemg.nl
Kennisnetwerk over ernstig meervoudige beperking.

Online informatie over methodieken
www.movisie.nl/praktijkvoorbeeld/eigen-initiatief-model
Het Eigen Initiatief Model is een methode voor het leren van nieuwe vaardigheden voor mensen met een verstandelijke beperking, hun begeleiders en familie.
www.emotioneleontwikkelingalsbasis.nl
Anders kijken naar probleemgedrag van kinderen met een verstandelijke en psychische beperking.
www.ervaarhetmaar.nl
De methode ‘Ervaar het maar’ is een methodische werkwijze voor het stimuleren van de motoriek, de zintuigen en de communicatie van kinderen met een ernstige meervoudige beperking.
www.feuerstein.nl
De site van het Feuerstein Centrum Nederland (FCN), waar mensen met een leerprobleem behandeld worden met inzet van de Feuerstein methode.
www.gentleteaching.nl
Gentle teaching is een manier van omgaan met mensen met een ernstige verstandelijke beperking.
www.goldstein.nl
De site van de stichting Werken met Goldstein, die materialen ontwikkelt en produceert die zijn te gebruiken voor sociale vaardigheidstrainingen.
www.heijkoop.nu
De methode Heijkoop richt zich op onderzoek, beeldvorming en behandeling van cliënten met (ernstig) probleemgedrag.
www.kwartiermaken.nl
De samenleving biedt mensen met een psychiatrische achtergrond en bijvoorbeeld mensen met een verstandelijke beperking niet al te veel kans op sociale integratie en maatschappelijke participatie. Kwartiermaken staat voor de poging een maatschappelijk klimaat te bevorderen waarin meer mogelijkheden ontstaan voor mensen in de marge om erbij te horen en mee te doen naar eigen wens en mogelijkheden.
http://methodedoedels.sheerenloo.nl
Doedels is een methode voor kinderen met een ernstige meervoudige beperking, ontwikkeld door ’s Heeren Loo.
www.signsofsafetyzeeland.nl/index/De_basis.html
Informatie over veilig opgroeien.
http://timmers-ervaringsordening.nl
Een site met informatie over de methodiek van ervaringsordening en de toepassing ervan.

Online informatie over systeem- en oudergericht werken
www.alicevanderpas.nl
Een site over ouderbegeleiding als specifieke discipline.
www.nji.nl/nl/Databanken/Databank-Wat-werkt/Onderwerpen/Wat-werkt-bij-licht-verstandelijk-beperkte-ouders
De site bevat een overzicht van interventies die effectief gebleken zijn in het werken met ouders met een licht verstandelijke beperking.
www.watwerktvoorouders.nl
Website met informatie en antwoorden op vaak gestelde vragen van hulpverleners.

Online informatie voor mensen met een beperking
https://iederin.nl
Netwerkorganisatie voor mensen met een beperking of chronische ziekte.
www.kansplus.nl
Belangennetwerk verstandelijk gehandicapten.
www.sien.nl
Sien is een belangenvereniging voor mensen met een verstandelijke beperking.
www.steffie.nl
Informatie voor verstandelijk beperkten over zaken zoals ov-chipkaart, gezond eten, ondersteuningsplannen en IBAN.

Audiovisueel materiaal

http://beroepseer.nl/nl/video/zorg/item/146
Presentietheorie van Andries Baart.

www.zie-zo.nl
Diverse films over interculturele vraagstukken. Een aantal is online te bekijken, de films kunnen ook besteld worden (bijv. Ik neem je mee; Ayse zoals ze is; Toch naar buiten).

Een bijzonder peloton
www.uitzendinggemist.nl/programmas/8762-een-bijzonder-peloton
Twaalfdelige serie over een groep jongeren met een beperking. Ze trainen om de Mont Ventoux op te kunnen fietsen, dit doen ze voor een goed doel.

Ik hoor hier niet thuis
www.npo.nl/2doc/03-12-2014/VPWON_1231058
Documentaire over een jongere, Peter, en het leven in een instelling.

Machteloos, deel 1 en 2
http://dokument.ncrv.nl/ncrvgemist/11-7-2011/machteloos-deel-1
Een begeleidingsproject voor ouders met een verstandelijke beperking. Ouders worden begeleid door gezinscoaches.

Niks is te gek
http://programma.ntr.nl/10543/niks-te-gek
Mensen met een verstandelijke beperking gaan hun droom achterna.

HMiG – Interview Anton Došen
www.youtube.com/watch?v=eyNp1bjFulY
Interview met Anton Došen.

HMiG – Interview Jacques Heijkoop
www.videomix.cz/video/zW79XC6NYcY
Interview met Jacques Heijkoop.

Aanvullende literatuur

Literatuur

Boerhave, M., Koster, M. & Zaal, S. (2008). Sociaal emotionele ontwikkeling. Omschrijving fasen en bijbehorende begeleidingsstijl. Eigen beheer.
Egberts, C. (2010). De blinde vlek van de orthopedagogiek: Orthopedagogen en de driehoek cliënt, ouders en begeleider. Tijdschrift voor Orthopedagogiek, 49, 186-213. Geplaatst op www.drienamiek.com/publicatie/blindevlekinorthopedagiek.pdf
Gronden, K. van de (2010). Toepassingen van systeemtherapie in de hulpverlening aan mensen met een verstandelijke beperking. Tijdschrift voor Orthopedagogiek, 49, 214-223. Samenvatting geplaatst op www.doorschrijven.nl/in_opdracht_files/Aventurijn%20Publicaties%20LOW.pdf
Haverkamp, A. (2010). Dolgelukkig zijn wij. Amsterdam: Nieuw Amsterdam.
Hilhorst, D. (2010). Altijd anders. Leven met een zorgintensief kind. Den Haag: Frisse Zin.
Pas, A. van der (2008). Het nut van ouderschapstheorie – en de valkuilen. Ouderschap & Ouderbegeleiding, 11 (1), p. 49-57.
Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) (z.j.). Beroepscompetentieprofiel D. Competentieprofiel beroepskrachten met een hogere functie. Utrecht: VGN. Document is te downloaden: www.vgn.nl/artikel/6567
Vignero, G. (2012). De draad tussen client en begeleider. De emotionele ontwikkeling als inspiratiebron in de begeleiding van personen met een verstandelijke handicap. Apeldoorn: Garant.

Tijdschriften

Jeugd en Co

Tweemaandelijks vakblad voor professionals, bestuurders en beleidsmakers betrokken bij jeugdbescherming, jeugd- en opvoedhulp. www.jeugdenco.nl

Lotje en Co

Kwartaaltijdschrift voor ouders met een zorgintensief kind. Driebergen: Stichting Lotje&Co.

Markant

Maandblad met informatie, achtergronden en opinies over ontwikkelingen in de ondersteuning van mensen met een beperking. Utrecht: Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland.

Nederlands Tijdschrift voor de Zorg aan mensen met verstandelijke beperkingen
.
Assen: Van Gorcum.

Orthopedagogiek Onderzoek en Praktijk
.
Apeldoorn: Garant.