Samen opvoeden

Hoofdstuk 13

Is meten echt weten?! 

Léon van Lier

Websites

www.cbs.nl

www.hbo-kennisbank.nl/nl/page/home
www.hbsc-nederland.nl
www.jeugdinonderzoek.nl
www.jeugdonderzoeksplatform.be
www.kinderenintel.nl
www.kinderrechten.nl
www.maraopstap.nl
www.nibud.nl
www.nji.nl
www.regioplan.nl
www.rug.nl
www.scp.nl
www.st-alexander.nl
www.trimbos.nl
www.verwey-jonker.nl
www.wodc.nl
http://younguncovered.youngworks.nl

Audiovisueel materiaal

Tweedaagse Praktijkgericht Onderzoek, Interview Daan Andriessen
www.youtube.com/watch?v=QZfme0o9o_0
Interview met Daan Andriessen, lector Intellectual Captial bij Hogeschool Inholland over praktijkgericht onderzoek in het hbo.

Praktijkgericht onderzoek
www.youtube.com/watch?v=y6Mzkz9a9pI
Interviews met onderzoekers van KPC Groep over praktijkgericht onderzoek.

Academie Diedenoort TV
www.youtube.com/user/academiediedenoort
YouTubekanaal van Academie Diedenoort (Facility Management, Hogeschool Arnhem-Nijmegen). Verschillende video’s over onderdelen van onderzoek.

Aanvullende literatuur

Dieleman, A. & Beer, F. de (red.) (2010). De eigen wereld van het kind. Oriëntatie op de leefwerelden van kinderen. Bussum: Coutinho.
Hermes, J., Naber, P. & Dieleman, A. (red.) (2012). Leefwerelden van jongeren. Thuis, school, media en populaire cultuur. Bussum: Coutinho.
Winter, M. de. & Kroneman, M. (2003). Participatief jeugdonderzoek. Sociaal-wetenschappelijk onderzoek samen met kinderen en jongeren naar beleid voor de jeugd. Assen: Koninklijke Van Gorcum.