Samen opvoeden

Hoofdstuk 8

Beschermd tegen wil en dank 

Le-Xuan Tran

Websites

www.kinderbescherming.nl
www.nji.nl
www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/jeugdbescherming
www.scp.nl/onderwerpen
Zoek onder termen zoals ‘jeugdzorg’, ‘jongeren’, ‘kinderen’ en ‘school’ naar rapporten van het Sociaal Cultureel Planbureau over de betreffende onderwerpen.

Audiovisueel materiaal

Ieder Huisje ...
www.rtlxl.nl/#!/ieder-huisje-321958/f184369c-02d6-3aff-888f-b1db09304bae
In aflevering 7 gaat het over de twaalfjarige Sophie die de zorg van het gezin op zich neemt als blijkt dat haar moeder dit niet aankan.

De gezinsvoogd
www.youtube.com/watch?v=D_NZ2KReEkg
De documentaire schetst een beeld van onmacht en verdriet, maar ook van goede bedoelingen en verwoede pogingen om schade voor de betrokken kinderen zo veel mogelijk te beperken. 

De macht van de gezinsvoogd (De Ombudsman)
www.youtube.com/watch?v=TSb8ONJrV1c
In deze uitzending van De Ombudsman vertellen vier (pleeg)moeders over hun slechte ervaringen met een gezinsvoogd.

Aanvullende literatuur

Janssen, H., Wentzel, W. & Vissers, B. (2015). Basisboek huiselijk geweld. Bussum: Coutinho.
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport i.s.m. Centraal Bureau voor de Statistiek (2014). Jaarrapport Landelijke Jeugdmonitor. Den Haag/Heerlen: Centraal Bureau voor de Statistiek.